Menu Sluiten

Samen de Noorderpolder groener maken

Er zijn verschillende mogelijkheden:

U kunt eenvoudig lid worden van EKON middels een eenmalige bijdrage van 10 euro. U neemt dan geen energie af, maar steunt ons project wel. Voordelen voor u:

  • collectief een warmtescan van uw huis laten uit voeren
  • collectieve inkoop isolatiemateriaal e.d.
  • natuurlijk het recht op het eventueel aankopen van energie-certificaten.

U kunt ook lid worden en direct energiecertificaten van ons project EKONZON afnemen. Op dit moment worden door ons de eerste 400 van de 1200 beschikbare energie-certificaten verkocht. De certificaten zijn in principe beschikbaar voor inwoners in heel Fryslân. Voor de eerste serie certificaten krijgen inwoners uit de toekomstige gemeente Waadhoeke voorrang.

Aan elk zonnepaneel is één certificaat gekoppeld, dat goed is voor 280 kWh per jaar. U dient minimaal 4 certificaten af te nemen. De inleg per certificaat bedraagt 350 euro. Dat bedrag ontvangt u retour na 15 jaar. Daarnaast vragen we eenmalig 50 euro per certificaat voor onderhoud van de installatie. Dit bedrag ontvangt u niet terug. Indien u energiecertificaten afneemt betaalt u nog wel de nettransportkosten en de energiebelasting over uw energie-verbruik.

 

Opties voor levering van stroom
Wilt u certificaten kopen, dan zijn er twee opties:

OPTIE 1. Overstappen naar Greenchoice, het door EKON geselecteerde energiebedrijf. U betaalt uw elektriciteitsrekening aan Greenchoice. Aan het begin van het jaar krijgt u van EKON het aantal certificaten * 280 kWh, tegen de dan geldende landelijk vastgestelde prijs per kWh, over het afgelopen jaar in geld terug. Bovendien ontvangt U via EKON van Greenchoice nog eens een bonus van 21 % over het bedrag dat EKON U uitbetaald.
Voorbeeld: U koopt 10 certificaten. Stel de stroomprijs is: € 0,04/kWh. U ontvangt dan van EKON 2800 kWh * € 0,04 = € 112,00.  Bovendien ontvangt U via EKON van Greenchoice een bonus van 21 % over dit bedrag = € 23,52. U ontvangt dan totaal € 135,52. N.B de hier gehanteerde stroomprijs is een aanname en zal in werkelijkheid iets hoger of lager uit kunnen komen.
Om van deze optie gebruik te kunnen maken moet u dus klant bij Greenchoice zijn of worden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de http://www.greenchoice.nl/ekonzon.

OPTIE 2. Voorbeeld: U koopt 10 certificaten en U blijft klant bij uw huidige energieleverancier. U betaalt gewoon uw elektriciteitsrekening aan uw huidige energie-leverancier. Stel de stroomprijs is: € 0,04/kWh. U ontvangt dan van EKON 2800 kWh * € 0,04 = € 112,00. U mist dan de bonus van 21 % die bij optie 1 wel wordt uitgekeerd. N.B de hier gehanteerde stroomprijs is een aanname en zal in werkelijkheid iets hoger of lager uit kunnen komen.

De afhandeling en registratie van lidmaatschap en aankoop van onze energie-certificaten wordt verzorgd door administratiekantoor Laanstra en Roersma, Skilpaad 11, 9036 MH te Menaam, tel. 0518 451 261