Menu Sluiten

Veelgestelde vragen

Hoeveel kilowattuur verbruikt een gemiddeld gezin per jaar?
Een gemiddeld gezin verbruikt per jaar 3.300 kWh elektriciteit.

Hoeveel energie wekt EKON op?
De 1200 zonnepanelen van EKON zijn goed voor 350kWpiek, dat wil zeggen dat ze maximaal 350.000 Watt kunnen leveren. De productie hangt uiteraard af van de hoeveelheid zonlicht.
Uw electriciteitsmeter meet elektriciteit in kiloWattuur (kWh). 1 kWh is hetzelfde als 1 uur lang 1000 Watt verbruiken, of een half uur lang 2000 Watt. Onze installatie kan op jaarbasis zo’n 336000 kWh leveren. Dit komt overeen met 280 kWh per zonnepaneel. We verkopen onze certificaten met een gegarandeerde “waarde” van 280 kWh per jaar.

Is mijn energierekening hoger als de zon minder heeft geschenen?
Nee, EKON heeft u certificaten met een waarde van 280 kWh per certificaat verkocht, het risico als de zon minder schijnt is voor EKON.

Waarom heeft EKON een contract met Greenchoice afgesloten?
Greenchoice biedt de unieke mogelijk om de zonnestroom te verrekenen met de door u gebruikte stroom, waardoor u geen BTW betaalt over de stroom die is opgewekt door onze installatie.
Daarnaast ondersteunt Greenchoice lokale energiecooperaties, zoals EKON.
Bovendien levert Greenchoice gegarandeerde groene energie (geen sjoemelstroom) èn:

  • U kunt zelf bij Greenchoice zaken regelen in Mijn dossier en de app
  • Greenchoice hanteert altijd scherpe tarieven
  • Greenchoice is volgens de Consumentenbond de beste energieleverancier

Kan ik mijn zonnepanelen ook bekijken?
De zonnepanelen liggen op twee aardappelloodsen aan de Kleasterdyk 9 te Slappeterp. Dit is privé-terrein, maar de panelen zijn vanaf de openbare weg goed zichtbaar.

Ik woon niet in Slappeterp of een Waadhoeke-gemeente, kan ik toch deelnemen?
Ja, dat kan (zie volgende vraag), hoewel de inwoners van de toekomstige gemeente Waadhoeke wel voorrang hebben bij de aankoop van certificaten. Dit is omdat EKON deze inwoners graag gelegenheid wil geven lokaal energie in te kopen.

Wie kan deelnemen aan EKON?
Alle inwoners van Fryslân kunnen energiecertificaten bij EKON kopen. De inwoners van de toekomstige gemeente Waadhoeke hebben echter wel voorrang bij de aankoop van certificaten (zie bovenstaande vraag).

Kan ik voor mijn bedrijf ook certificaten kopen?
Ja, zolang u onder de regeling kleinverbruikers valt kan dat.

Kan ik ook eerst één energiecertificaat kopen en er dan bijvoorbeeld elk jaar één bij kopen zodat ik de investering kan spreiden?
Nee, dat kan niet. Bij EKON hanteren we een minimum van vier certificaten per aansluiting.

Waarom moet ik minimaal vier certificaten kopen?
Omdat de administratiekosten anders te hoog worden.

Hoeveel certificaten kan ik maximaal kopen?
Het aantal certificaten dat U wilt kopen is in principe onbeperkt.
Een certificaat komt overeen met 280 kWh. De meeste gezinnen hebben een jaarverbruik van 2800 – 3360 kWh. U zou dan bijvoorbeeld 10 – 12 certificaten kunnen kopen, overeenkomend met uw jaarverbruik. Maar na overleg met het bestuur kunt u meer certificaten kopen.

Hoe gaat de afrekening met Greenchoice?
Als klant van Greenchoice en certificaathouder van EKON betaalt u uw elektriciteitsrekening gewoon aan Greenchoice. EKON betaalt u dan uw aantal certificaten * 280 kWh * de landelijk vastgestelde stroomprijs jaarlijks uit. Bovendien ontvangt u over dit bedrag een bonus van 21 %.
Jaarlijks wordt in april landelijk de gemiddelde stroomprijs vastgesteld. Dit houdt in dat in april 2017 de gemiddelde stroomprijs over 2016 wordt vastgesteld. Zodra deze bekend is wordt via het administratiekantoor de (gedeeltelijke) vergoeding van uw stroomverbruik uitbetaald.

Krijg ik over 15 jaar gegarandeerd hetzelfde bedrag per certificaat retour?
Ja. Uw certificaten koopt u voor een periode van 15 jaar. Na 15 jaar wordt het volledige investeringsbedrag gegarandeerd teruggestort op uw bankrekening.

Na 15 jaar ontvangen wij € 350 per zonnepaneel terug, maar dan zijn de zonnepanelen in principe nog niet afgeschreven en zouden nog ca. 10 jaar (?) mee kunnen. Hoe gaat het dan verder?
De zonnepanelen worden economisch in 15 jaar afgeschreven. Dit is een gebruikelijke termijn. Maar technisch gezien zijn ze nog niet af. We hebben met de dakverhuurder afgesproken dat hij de volledige installatie over 15 jaar om niet overneemt. Hierdoor hebben we relatief het dak goedkoop kunnen huren met alle voordelen van dien.

Het onderhoudsbedrag van € 50 per certificaat lijkt aan de hoge kant. Is dat te verklaren?
Dit lijkt hoog maar het is éénmalig dus dit heeft een looptijd van 15 jaar. Hiermee zitten we aan de lage kant. We hebben scherp moeten onderhandelen om op dit bedrag uit te komen.

Wat gebeurt er over 15 jaar met de certificaten / met de zonnepanelen?
Na 15 jaar moet u uw certificaten bij het administratiekantoor inleveren. U kunt dit persoonlijk doen maar u kunt ze ook per post opsturen.
Na 15 jaar wordt de dakverhuurder om niet eigenaar van de gehele installatie, inclusief de zonnepanelen.

Kan ik mijn certificaten verkopen wanneer ik wil?
Nee, dat kunt u niet want een certificaathouder is niet bevoegd een certificaat vrijelijk over te dragen. Als er certificaten, om wat reden dan ook, overgedragen moeten worden, moet dit eerst aan de coöperatie worden gemeld. Afhankelijk van de reden zal de coöperatie hier wel of niet toestemming voor verlenen.

Kan ik mijn certificaten opzeggen?
Nee, ook dat kan niet. Afhankelijk van de reden waarom u de certificaten op zou willen zeggen kunt u ze wellicht overdragen.

Wat gebeurt er met mijn certificaten als ik kom te overlijden?
U kunt van te voren regelen dat u de certificaten dan aan uw erfgenamen wilt overdragen. Voorwaarde is wel dat ze dan lid van EKON moeten zijn èn in Fryslân moeten wonen. De erfgenamen kunnen dan eventueel gebruikmaken van de mogelijkheid dat de coöperatie de certificaten terugneemt.

Wat gebeurt er met mijn certificaten als ik naar het buitenland verhuis?
Op zich is hoeft dit geen reden te zijn om de certificaten over te willen dragen. U zult dan waarschijnlijk geen klant meer van Greenchoice zijn, dus valt u dan in de categorie optie 2. De stroomvergoeding van het aantal kWh, overeenkomend met uw aantal gekochte certificaten * 280 kWh, zal dan jaarlijks worden berekend en aan u worden uitgekeerd.

Hoe koop ik certificaten?
Op deze website kunt u zich aanmelden. We nemen daarna snel contact met u op om de zaken goed te regelen. Aanmelden kan op deze pagina

Hoe is de berekening van het rendement bij de beide opties?
Optie 1.
Het hoogste rendement verkrijgt als u een leveringscontract sluit met het door EKON geselecteerde energiebedrijf. Dat is op dit moment Greenchoice. U betaalt uw elektriciteitsrekening aan Greenchoice. Aan het begin van het jaar krijgt u van EKON het aantal certificaten * 280 kWh, tegen de dan geldende landelijk vastgestelde prijs per kWh, over het afgelopen jaar in geld terug. Bovendien ontvangt U via EKON van Greenchoice nog eens een bonus van 21 % over het bedrag dat EKON U uitbetaald.
Voorbeeld: U koopt 10 certificaten. Stel de stroomprijs is: € 0,04/kWh. U ontvangt dan van EKON 2800 kWh * € 0,04 = € 112,00.  Bovendien ontvangt U via EKON van Greenchoice een bonus van 21 % over dit bedrag = € 23,52. U ontvangt dan totaal € 135,52.
N.B de hier gehanteerde stroomprijs is een aanname en zal in werkelijkheid iets hoger of lager uit kunnen komen.
Om van deze optie gebruik te kunnen maken moet u dus klant bij Greenchoice zijn of worden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de http://www.greenchoice.nl/ekon.
Optie 2.
U blijft klant bij uw huidige energieleverancier. U betaalt gewoon uw elektriciteitsrekening aan uw huidige energieleverancier.
Voorbeeld: U hebt 10 certificaten gekocht. Stel de stroomprijs is: € 0,04/kWh. U ontvangt dan van EKON 2800 kWh * € 0,04 = € 112,00. U mist dan de bonus van 21 % die bij optie 1 wel wordt uitgekeerd.
N.B de hier gehanteerde stroomprijs is een aanname en zal in werkelijkheid iets hoger of lager uit kunnen komen.

Ik heb al zonnepanelen, kan ik toch iets doen?
Ja, als u al zonnepanelen heeft, dan kunt u ons toch steunen door lid te worden. Onze leden betalen eenmalig tien euro en vormen vervolgens een collectief. Dat collectief kan samen voordeliger bijvoorbeeld een warmtescan laten uit voeren of isolatiemateriaal inkopen. Natuurlijk kunnen onze leden ook altijd energiecertificaten aanschaffen. Aanmelden kan op deze pagina

Kan ik zonnepanelen kopen voor iemand anders?
Nee, dat kunt u niet. Uiteraard kunt u een potentiële koper van certificaten financieel ondersteunen. De manier waarop is aan u en gaat volledig buiten EKON om.